SKENOVANIE FOTOGRAFIÍ, DOKUMENTOV, NEGATÍVOV A DIAPOZITÍVOV

Preskenujeme vaše fotografie, dokumenty a negatívy, upravíme vám ich podľa požiadaviek, zhotovíme vám z nich nové fotografie a dokumenty alebo vám ich odovzdáme v elektronickej forme pre digitálnu archiváciu alebo pre možnosť ďalšej manipulácie.

(Visited 392 times, 1 visits today)