Ako si upraviť fotografie pred ich vyvolaním

posted in: návody, služby | 0

Denne sa stretávame s mnohými zákazníkmi, ktorí si chcú svoje spomienky uchovať nielen v počítači, ale aj na kvalitnej farebnej fotografii, ktorú si založia do albumu alebo rámu. Svoje fotografie nám prinášajú v elektronickej forme v rôznych formátoch a veľkostiach, a preto sme sa rozhodli napísať tento článok, ktorí bude slúžiť ako pomôcka pri úprave fotografií pred zadaním na vyvolanie do fotoslužby.

palo cepcek best foto

.

NA ČO MYSLIEŤ PRED TÝM, NEŽ SI DÁTE VYVOLAŤ FOTOGRAFIE VO FOTOSLUŽBE

  • Fotografie si môžete pred vyvolaním upraviť a orezať na požadovanú veľkosť v rôznych grafických editoroch.

Treba však rátať s tým, že minilab si automaticky po celom obvode „oreže“ približne 3% obrázka. Orez fotografie je neželaný najmä pre tých, ktorí majú nastavený dátum a čas na svojom fotoaparáte. Tento údaj sa zobrazuje v dolnom rohu a po spracovaní fotografie na minilabe je z neho mierne orezané alebo je orezaný úplne celý. Ale taktiež je nepríjemným prekvapením aj pre zákazníkov, ktorí si upravujú svoje fotografie v populárnych online editoroch, ktoré fotografie upravujú do netypických formátov a v nízkej kvalite.

Na minilabe je možné vyrobiť aj panoramatické fotografie, ale tieto fotografie sa nedajú vložiť do albumov a rámov na typizované rozmery fotografií.

.

  • Fotografie si pred zadaním do výroby skontrolujte na svojom pamäťovom médiu (USB, pamäťová karta a iné) a zvážte, v akom formáte je vhodné ju dať vyvolať. 

Fotografie stiahnuté z internetu alebo zo sociálnych sietí sú vhodné na prezeranie v mobile alebo v počítači, ale často nespĺňajú podmienky (veľkosť dát) na vyrobenie fotografie väčších rozmerov, napr. fotografia vo veľkosti 39 kB nie je vhodná na rozmer fotografie 20×30 cm. Fotografia sa dá vyrobiť, ale musíte rátať s nekvalitnou výslednou fotografiou, ktorá nebude spĺňať Vaše predstavy.

Taktiež neodporúčame nastaviť Váš fotoaparát na ukladanie fotografií v najnižšej možnej kvalite. Toto nastavenie využívajú najmä tí, ktorí chcú, aby sa im na kartu zmestilo čo najviac fotografií. Avšak pri fotografovaní je skôr dôležitá kvalita ako kvantita, a preto si dajte pozor, aby Vaše fotografie boli ukladané vo vyššej veľkosti dát.

.

PRESNÉ ROZMERY FOTOGRAFIÍ VYROBENÝCH NA MINILABE

9 x 13 cm – 8,9 x 12,7 cm

10 x 15 cm – 10,2 x 15,2 cm

13 x 18 cm – 12,7 x 17,8 cm

15 x 20 cm – 15,2 x 21,5 cm

20 x 30 cm – 20,3 x 30,5 cm

.

NA UKÁŽKACH MÔŽETE VIDIEŤ, AKO Z DANÉHO OBRÁZKA BUDE VYZERAŤ FOTOGRAFIA PO SPRACOVANÍ NA POŽADOVANÝ FORMÁT NA MINILABE

01. 3 2

fotografia z fotoaparátu 3:2

02. 3 2 na 9x13

fotografia 9×13 po orezaní z 3:2


03. 3 4

fotografia z fotoaparátu v pomere 3:4

04. 3 4 9x13 s okrajmi

fotografia 9×13 po orezaní s bielymi okrajmi – zachovaný celý obrázok

05. 3 4 9x13 orez bez okr

fotografia 9×13 po orezaní bez bielych okrajov

06 3 4 na 10x15 s okr

fotografia 10×15 po orezaní s bielymi okrajmi – zachovaný celý obrázok

07 3 4 na 10x15 bez okr

fotografia 10×15 po orezaní bez bielych okrajov


08 16 9

fotografia z fotoaparátu v pomere 16:9

09 16 9 orez 9x13 s okr

fotografia 9×13 orezaná z pomeru 16:9 s bielymi okrajmi – zachovaný celý obrázok

10 16 9 orez 9x13 bez okr

fotografia 9×13 orezaná z pomeru 16:9

11 16 9 orez 10x15 s okr

fotografia 10×15 orezaná z pomeru 16:9 s bielymi okrajmi – zachovaný celý obrázok

12 16 9 10x15 bez okr

fotografia 10×15 orezaná z pomeru 16:9


13 moriak 16 9

fotografia z fotoaparátu 16:9 – portrét

14 moriak 16 9 9x13 bez okr

18 moriak 9x13 vysledok z 16 9

fotografia 9×13 orezaná z pomeru 16:9

15 moriak 16 9 9x13 s okr

fotografia 9×13 orezaná z pomeru 16:9 s bielymi okrajmi – zachovaný celý obrázok

16 moriak 16 9 10x15 bez okr

19 moriak 10x15 vysledok z 16 9

fotografia 10×15 orezaná z pomeru 16:9

17 moriak 16 9 10x15 s okr

fotografia 10×15 orezaná z pomeru 16:9 s bielymi okrajmi – zachovaný celý obrázok


Zákazníci často požadujú výrez tzv. postojačky (horizontálny) z fotografie fotenej poležiačky (vertikálne), ktorú po oreze výrazne znehodnotia – orezaná tvár, chýbajúce plecia, apod.

20 foto pomer 3 2

portrét v pomere 3.2

21 Orez po vyske or

orez tváre po výške

22 vysledny orez po vyske

výsledná fotografia po orezaní – často znehodnotená požiadavkou zákazníka


Formát, ktorý často prinesú zákazníci po svojej úprave v online editoroch, je aj štvorec. Z takéhoto štvorcového obrázka chcú výrobiť klasickú obdĺžnikovú fotografiu.

23 stvorec

štvorcová fotografia

24 stvorec orez s okrajmi

fotografia s bielymi okrajmi – zachovaný pôvodný štvorcový tvar obrázka

25 stvorec orez bez okrajov

orez zo štvorca na rozmer 10×15

26 stvorec vyr 10x15

výsledná fotografia 10×15 po oreze na celý formát – orezaný obrázok je často týmto orezom na fotografiu v pomere 3:2 znehodnotený a chýba z neho veľká časť


27 stvorec

štvorcová fotografia – portrét

28 štvorrec natiahnuty na 3 2

štvorcová fotografia „natiahnutá“ na pomer 3:2, keď si zákazník neželá zrezať z fotografie, ale ju chce v plnom obrázku na pomer 3:2, ale bez bielych okrajov. Ako vidíte, táto fotografia je úplne zdeformovaná.

Copyright  Paľo Čepček

.

Veríme, že sme Vám týmto článkom pomohli, ako na úpravy fotografií pred ich vyvolaním, respektíve zadaním do výroby na minilabe. Radi Vám poradíme aj v našej predajni alebo pri objednávke fotografií cez e-mail, aby ste boli s výslednými fotografiami spokojní a mali kvalitnú spomienku na dôležité životné okamihy a zážitky.

Vaše BEST FOTO

(Visited 3 046 times, 1 visits today)

Leave a Reply